Skip to Store Area:

Waterpijpkopen.nl ! De webwinkel voor de beste waterpijpen

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl gesloten zijn tussen afnemers van producten van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl (verder te noemen klant) en Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl .
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl .
1.3. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.4. Bij het plaatsen van een bestelling bij Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

2. Totstandkoming overeenkomsten
2.1. Een overeenkomst tussen klant en Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst op de website, deze betaald heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl heeft ontvangen op het door de klant opgegeven emailadres. In de bevestigings email staat vermeld wat er door de klant besteld is en hoe er betaald kan worden. Indien de klant geen bevestigingsemail ontvangt, dan heeft Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl de bestelling niet ontvangen of heeft de klant een foutief emailadres opgegeven. Neemt u in dit geval via een contactformulier contact met Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl op.

3. Prijzen
3.1. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuistheden, voor zover de koper redelijkerwijs moest kunnen begrijpen dat het een vergissing of verschrijving betrof.
3.2. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro's. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl bevoegd om de prijzen te wijzigen.
3.3. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van verpakking en verzending. Per bestelling wordt eenmalig een bedrag voor de verzending in rekening gebracht, deze kosten zijn inclusief verpakking en vervoer. 
3.4. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt.

4. Verzendkosten
4.1. De verzendkosten bedragen standaard €9,00 inclusief verpakkings - en administratiekosten binnen Nederland en  €18,00 voor Belgie. In de bevestigingsemail die de klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling staan de verzendkosten vermeld. 

5. Levering en bezorging
5.1. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl doet zijn uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl streeft ernaar om alle bestellingen na verwerking van de betaling binnen 24 uur te verzenden. Vermelde termijnen zijn indicatief, Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl kan hiervan afwijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
5.2. Vertragingen in de aflevering doordat een artikel niet op voorraad is worden per email of brief aan de klant gemeld.
5.3. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl de bestelling behandelt kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De klant moet hier uiterlijk binnen 3 dagen melding van maken. De levering wordt dan op kosten van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl aangevuld of opnieuw geleverd.
5.4. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het door de klant opgegeven adres bezorgd.
5.5. Bestellingen kunnen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en naleveringen ontvangt de klant zonder extra verzendkosten.
5.6. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet is gehaald heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden. 5.7. Als een zending kapot aankomt vragen wij u om binnen 3 dagen een foto van het mankement en van het pakket zoals u deze ontving (complete verpakking met zichtbaar vulmateriaal) te sturen. Dan verzenden wij een nieuw onderdeel (of een nieuwe waterpijp). Mocht dit gebeuren, dan vragen wij u om het kapotte onderdeel of de gebroken waterpijp te bewaren totdat de melding afgehandeld is. Waarschijnlijk neemt neemt het transportbedrijf contact met u op met een aantal vragen.


6. Betaling
6.1. Betaling geschiedt vooraf. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl accepteert bankoverschrijving, PayPal en iDeal als betaalopties. Dit zal in de toekomst worden aangevuld met andere opties.

7. Retournering
7.1. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig op mankementen of onvolledigheid te controleren. 
7.2. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking zonder gebruiksschade en begeleid door een ingevuld retourformulier. Dit retourformulier kunt u bij onze klantenservice aanvragen. Zonder dit retourformulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen.Het Recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
- Tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- Duidelijk persoonlijk van aard zijn waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft:
- Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- Snel kunnen bederven of verouderen;
- Van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
7.4. Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
7.5. Als een klant een beroep heeft gedaan op ontbinding van de overeenkomst en de bestelling is retour ontvangen dan zal Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl binnen 30 dagen het bedrag restitueren. Terugbetaling geschiedt op het door de koper opgegeven bankrekeningnummer. Voor terugbetaling op een Belgische rekening geeft de koper zijn IBAN - BIC gegevens door.
7.6. Particulieren kunnen artikelen retour sturen, bedrijven en instellingen kunnen dit niet tenzij er een defect is aan de geleverde producten. In sommige gevallen maken wij hier een uitzondering op en kunnen de artikelen na overleg retour gezonden worden.
7.7. Onze retour voorwaarden zijn gemaakt met inachtneming van de Wet Kopen op Afstand.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijk van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, indirecte schade of enige ander schade.
8.2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich totdat de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant opgegeven adres. 
8.3. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoek raken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling foutief heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die ontstaan als de bestelling door de vervoerder retour wordt gestuurd en/of de tweede keer opgestuurd moet worden zijn voor kosten van de klant.
8.4. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven etc.
8.5. Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij TNT aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. Een bestelling wordt door TNT pas als vermist aangemerkt als het een week na verzending nog niet is aangekomen op het afleveradres. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl kan aldus pas na een week actie ondernemen. Indien TNT vermeldt dat een bestelling afgeleverd is, is Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl niet meer verantwoordelijk.

9. Garantie
9.1. Indien een artikel defect is dan verzoeken wij de klant contact op te nemen met de klantenservice via een contactformulier. 
9.2. Indien een artikel teruggestuurd wordt dan dient de retournering voldoende gefrankeerd te zijn en altijd te zijn voorzien van een retourformulier, een kopie van de factuur en een bevestigings email van de klantenservice.
9.3. Artikelen die retour gezonden worden, worden bij ontvangst door Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl gekeurd. Garantie is niet van toepassing als het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade, de slijtage als normaal kan worden beschouwd, veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of ondeskundig gebruik of als het gebrek is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.4. De verzendkosten om een artikel naar Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl te sturen zijn altijd voor rekening van de klant. 
9.5. De verzendkosten om een vervangend of gerepareerd artikel naar de klant te sturen zijn voor rekening van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl .
9.6. Retourzendingen zonder retourformulier en kopie factuur of onvoldoende gefrankeerd worden niet in behandeling genomen. 
9.7. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

10. Klachten
10.1. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl streeft ernaar om alles naar volle tevredenheid van haar kopers af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn gegaan dan kan de koper zijn klacht via een contactformulier indienen. Een contactformulier kunt u op de site vinden onder 'contact' of 'Mail ons'. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl streeft ernaar om klachten op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

11. Persoongegevens
11.1. Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De persoonlijke gegevens worden in het databestand van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl opgeslagen. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings en/of aanbiedingen van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl .
11.2. Deze persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden.


13. Artikel Omschrijving en plaatjes
13.1. Plaatjes kunnen mogelijk afwijken, artikel omschrijvingen niet.


Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Waterpijpkopen.nl / Oriental-shop.nl gebruikt worden.


Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0' in /home/waterpij/public_html/app/code/core/Mage/Core/functions.php:239 Stack trace: #0 [internal function]: mageCoreErrorHandler(2, 'Unknown: write ...', 'Unknown', 0, Array) #1 {main} thrown in /home/waterpij/public_html/app/code/core/Mage/Core/functions.php on line 239